Ngày đăng bài: 05/04/2023 16:16
Lượt xem: 3141
TỔNG THƯ MỤC NGÔ TẤT TỐ

                                                                         

Tác giả: Cao Đắc Điểm – Ngô Thị Thanh Lịch

Nxb: Thông tin và truyền thông

Năm xb: 2010

Số trang: 629tr

Tổng thư mục Ngô Tất Tố là kết quả tổng hợp đầy đủ các danh mục đã đăng báo, đã in thành sách của tác giả bao gồm cả những tư liệu mới phát hiện được cùng hơn 300 danh mục các lời bình, các công trình nghiên cứu về tác giả.

Tổng thư mục Ngô Tất Tố giới thiệu khái quát các danh mục về tài năng báo chí của một nhà báo lớn trong làng báo nước ta,về sức sáng tạo văn học của nhà văn hàng đầu sáng lập và phát triển dòng văn học mới – văn học hiện thực của nước nhà, về bút lực đáng nể trọng khi viết về lịch sử, khảo dịch, phê bình của tác giả, đồng thời nêu lên danh mục các chủ đề về muôn mặt cuộc sống của dân tộc ta khi đất nước chuyển bước sang thế kỷ XX và cùng các tiêu đề về những “thông điệp” của tác giả gửi tới bạn đọc.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!