Ngày đăng bài: 07/06/2024 16:04
Lượt xem: 1002
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI THÁNG 3/2024
Mã TM. Mã vạch Ký hiệu PL/XG Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
22775 ĐT21(3):2122263-5 398.209597 Truyện xưa nước Nam.  Tập 2,  Truyện các tiên thánh /  Đặng Xuân Khanh s.t., dịch ;    2023 3
22779 ĐT21(2):2122268-9 398.209597 Truyện xưa nước Nam.  Tập 1,  Những thế đất nổi tiếng = Trùng đính thiên Nam danh địa /  Hoà Chính Tử Đại học Sư phạm 2023 2
22808 ĐT21(4):2122342-5 495 Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam /  Hà Thị Tuyết Nga Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 4
22814 ĐT21(1):2122361 495.1 Giáo trình Hán ngữ /  Vũ Lê Anh dịch Gia thông vận tải 2004 1
22815 ĐT21(1):2122362 495.1 Giáo trình Hán ngữ /  Vũ Lê Anh dịch Gia thông vận tải,  2004 1
22788 ĐT21(2):2122288-9 495.782 Tục ngữ 12 con giáp trong tiếng Hàn và tiếng Việt /  Hoàng Thị Yến chủ biên; Nguyễn Thùy Dương; Đỗ Phương Thùy Đại học Quốc Gia Hà Nội 2024 2
22783 MT12(1):1200103 495.922 Soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ /  Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An   2009 1
22806 ĐT21(4):2122334-7 495.9228 Tiếng Việt và phong tục Việt Nam /  Nguyễn Thị Phương Thuỳ, Phạm Thị Thuý Hồng - ch.b. Đại học Quốc gia Hà 2023 4
22773 ĐT21(5):2122253-7; MT11(15):1164671-85 516 Lịch sử Hình học :  Những nét cơ bản /  Nguyễn Doãn Tuấn Đại học Quốc gia Hà Nội,  2023 20
22764 ĐT22(1):2201408 551 Thiết kế và thử nghiệm chương trình phân loại rác tại ký túc xá Trường Đại học Hạ Long :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2023 /  Diệp Thị Thu Thuỷ chủ nhiệm; Hoàng Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Mai Ly, Đào Thị Vương, Nguyễn Thị Hường thành viên   2023 1
22763 ĐT22(1):2201407 551 Thiết kế và thử nghiệm chương trình phân loại rác tại ký túc xá Trường Đại học Hạ Long :  Tài liệu hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Địa diểm thử nghiệm: Ký túc xá S1 Trường Đại học Hạ Long : /  Diệp Thị Thu Thuỷ chủ nhiệm; Hoàng Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Mai Ly, Đào Thị Vương, Nguyễn Thị Hường thành viên   2023 1
22804 ĐT21(3):2122326-8 551 Động đất và các biện pháp phòng tránh /  Nguyễn Chí Trung Xây dựng 2023 3
22770 MT11(1):1106194 572 Hoá sinh học :  Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm /  Phạm Thị Trân Châu chủ biên, Trần Thị Áng Giáo dục,  2016 1