Ngày đăng bài: 22/12/2022 16:15
Lượt xem: 2799
BÁCH KHOA THƯ CÁC KHOA HỌC TRIẾT HỌC TẬP 1 KHOA HỌC LOGICH( SÁCH THAM KHẢO)

                                                                 

Tác giả: Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

NXB: Chính trị Quốc gia

Năm xb:  2013

Số trang:591

Bách Khoa Thư Các Khoa Học Triết Học (Tập I) - Khoa Học Lôgích thường được gọi là Tiểu lôgích học vì nó là tóm lược của cuốn Đại lôgích học. Đây là phần thứ nhất trong ba phần của bộ Bách khoa thư các khoa học triết học của Hêghen.

Bách Khoa Thư Các Khoa Học Triết Học (Tập I) - Khoa Học Lôgích là tác phẩm chuyên ngành có nội dung rất khó. Tuy nhiên, đây lại là tác phẩm quan trọng nhất, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với Đại lôgích học. Trong phần này, Hêghen trình bày quy luật vận động và phát triển của thế giới dưới ba cấp độ: lôgích hình thức, lôgích biện chứng và lôgích siêu biện.

Cuốn sách do Tiến sĩ tâm lý học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Chiến Khu dịch và hiệu đính từ bản tiếng Nga, xuất bản năm 1974 tại Mátxcơva.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!