Ngày đăng bài: 04/04/2023 16:26
Lượt xem: 3107
ĐIỀU KHIỂN PLC

                                                                       

Tác giả: Nguyễn Trọng Doanh

Nxb: Khoa học và kỹ thuật

Năm xb: 2013

Số trang:332tr

Tiến bộ công nghệ trong những năm gần đây đã dẫn đến sự phát triển thiết bị điều khiến logic lập trình (PLC), và tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực kĩ thuật điều khiến.

Trong xu thế đó , cuốn “Điều Khiển Logic Lập Trình PLC” được biên dịch nhằm giới thiệu PLC và hỗ trợ các kỹ sư lần đầu tiên tiếp xúc với PLC, sinh viên, kỹ thuật viên và các nhà quản lý, cung cấp giáo trình cơ bản về lập trình PLC. Cuốn sách giúp người đọc:

-          Xác định và giải thích các đặc điểm thiết kế chính và cấu tạo của PLC

-          Mô tả và xác định đặc điểm của các thiết bị nhập/xuất thông dụng

-          Trình bày quá trình xử lý tín hiệu nhập/xuất của PLC

-          Trình bày liên kết truyền thông liên quan đến các hệ thống điều khiển

-          Triển khai chương trình thang đối với các hàm logic AND, OR, NOR, NAND, NOT và XOR

-          Xác định phương pháp thử nghiệm và gỡ rối

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!