Ngày đăng bài: 17/05/2023 16:19
Lượt xem: 2617
HÀNH TRÌNH 79 MÙA XUÂN ( 1890 - 1969)

                                                        

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn

Khổ: 19x27 cm, 351 trang

NXB: Hồng Bàng

Cuối năm 2009, Nhà xuất bản Hồng Bàng cho ấn hành cuốn sách “Hồ Chí Minh - hành trình 79 mùa Xuân” do Đỗ Hoàng Linh biên soạn, nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và cũng để thiết thực hưởng ứng đợt hai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đã góp thêm tư liệu cho việc nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với 404 trang của cuốn sách, toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chủ tịch được tái hiện một cách vừa khái quát vừa cụ thể, qua các giai đoạn khác nhau: 1980-1911, 1911-1944, 1945-1946, 1946-1954, 1955-1968. Bên cạnh đó, cuốn sách đăng tải nhiều hình ảnh hoạt động, chân dung của Người trong các giai đoạn này, đồng thời, đăng tải bút tích bản Di chúc lịch sử mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Nội dung của cuốn sách gồm nhiều trang hồi ký xúc động, giúp chúng ta có thể hình dung một cách rõ nét hơn hành trình 79 mùa Xuân với nhiều gian nan, thử thách của Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của Người trong thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây là một công trình có giá trị lịch sử, có ý nghĩa lớn lao vì nó thực sự là một cuốn sử ghi chép lại các thông tin về thời gian, nhân vật, sự kiện, hoàn cảnh diễn ra với các sự việc, lời nói, hành động, sinh hoạt, giao tiếp… của Người, giúp cho người đọc dễ nhận thức về Người, không chỉ từ góc độ một vị lãnh tụ qua những sự kiện lớn, mang tính chất bước ngoặt, mà còn được thấy hình ảnh bình dị, với những chuyện lớn, chuyện nhỏ trong cuộc sống của một con người. Cuốn sách còn khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của nước nhà, làm theo tấm gương Bác Hồ, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, làm chủ cộng sống, trung với nước, hiếu với dân.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!