Thông tin tài liệu
DDC 398
Tác giả CN Lưu Thị Thanh Hòa
Nhan đề Sân khấu học đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Lưu Thị Thanh Hòa
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 97tr. ;
Tóm tắt Khái quát về nghệ thuật sân khấu. Không gian và thời gian sân khấu. Hành động kịch - hành động sân khấu. Xung đột kịch - xung đột sân khấu. Thể tài sân khấu. Hình tượng nghệ thuật sân khấu. Sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam.
Từ khóa tự do Sân khấu
Từ khóa tự do Sân khấu học
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400032
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121284
002130
004C7C5481E-238E-4FF5-80B0-8807DAB086F6
005202201170948
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220117095018|ztrannhien
082 |a398
100 |aLưu Thị Thanh Hòa
245 |aSân khấu học đại cương : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / |cLưu Thị Thanh Hòa
260 |c2021
300 |a97tr. ;
520 |aKhái quát về nghệ thuật sân khấu. Không gian và thời gian sân khấu. Hành động kịch - hành động sân khấu. Xung đột kịch - xung đột sân khấu. Thể tài sân khấu. Hình tượng nghệ thuật sân khấu. Sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam.
653 |aSân khấu
653 |aSân khấu học
653 |aViệt Nam
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692|aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400032
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400032 Kho đọc số 4 tâng 1 398 Tài liệu lưu hành nội bộ 1