Thông tin tài liệu
DDC 700
Tác giả CN Phạm Quang Huy
Nhan đề Luật xa gần : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa / Phạm Quang Huy chủ biên
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 114tr. ; A4
Tóm tắt Đặc điểm tâm sinh lý thị giác. Mặt tranh. Đường chân trời. Điểm tụ. Điểm chính. Điểm cự ly và điểm đo. Phối cảnh căn phòng. Vẽ phối cảnh. Điểm tụ trên và dưới tầm mắt. Vẽ phối cảnh hình tròn. Vẽ người xa và gần trong phối cảnh.
Từ khóa tự do Hội họa
Từ khóa tự do Luật xa gần
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400034
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/13.%20Lu%E1%BA%ADt%20xa%20g%E1%BA%A7n-%20Ph%E1%BA%A1m%20Quang%20Huy.pdf
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121286
002130
004C522EDD3-87A0-46DD-AEB4-13F417A12B6B
005202211251456
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20221125145616|bphamhuong|c20221116141915|dphamhuong|y20220119082702|ztrannhien
082 |a700
100|aPhạm Quang Huy
245 |aLuật xa gần : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa / |cPhạm Quang Huy chủ biên
260 |c2020
300 |a114tr. ; |cA4
520 |aĐặc điểm tâm sinh lý thị giác. Mặt tranh. Đường chân trời. Điểm tụ. Điểm chính. Điểm cự ly và điểm đo. Phối cảnh căn phòng. Vẽ phối cảnh. Điểm tụ trên và dưới tầm mắt. Vẽ phối cảnh hình tròn. Vẽ người xa và gần trong phối cảnh.
653 |aHội họa
653 |aLuật xa gần
690 |aNghệ thuật
691|aMỹ thuật
692|aHội họa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400034
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/13.%20Lu%E1%BA%ADt%20xa%20g%E1%BA%A7n-%20Ph%E1%BA%A1m%20Quang%20Huy.pdf
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400034 Kho đọc số 4 tâng 1 700 Tài liệu lưu hành nội bộ 1