Ngày đăng bài: 07/10/2023 11:40
Lượt xem: 2330
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI THƯ VIỆN VINH DỰ NHẬN SÁCH CỦA PGS. TS NGUYỄN NGỌC OANH

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời  Sáng nay, ngày 7/10/2023  tại Thư viện Trường Đại học Hạ Long đại diện Khoa Sư phạm và Trung tâm Thông tin Thư viện và Giao lưu Văn hóa Việt Nhật vinh dự được đón tiếp  PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh .Tại buổi gặp gỡ PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh đã trao tặng cho nhà trường; Thư viện một số đầu sách có giá trị thầy biên soạn làm chủ biên.

Danh sách đầu sách trao tặng:

1: Giáo trình Báo chí dành cho các đối tượng chuyên biệt

2: Giáo trình Lao động nhà báo đối ngoại

3. Chính luận truyền hình lý thuyết và kỹ năng sáng tạo tác phẩm

4.Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế

5. Giaó trình báo chí điều tra

6.Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt nam hiện nay ( Sách chuyên khảo)

Hiện sách có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!