Ngày đăng bài: 27/10/2023 16:17
Lượt xem: 2416
GIỚI THIỆU, HƯỚNG DẪN TRUY CẬP TỪ XA NGUỒN CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN ( TIẾNG ANH)

   HƯỚNG DẪN TRUY CẬP TỪ XA CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN

Trung tâm Thông tin Thư viện và Giao lưu văn hoá Việt Nhật trân trọng giới thiệu đến thầy cô, sinh viên và bạn đọc của trường nguồn CSDL trực tuyến ( tiếng anh) được hỗ trợ từ 2 dự án

1.  “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” ( chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý –  Trường đại học kinh tế Quốc dân là đầu mối) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

2.Dự án của Liên hợp Thư viện Việt Nam –  Đại học Huế là đầu mối

Cụ thể như sau

stt

Tên CSDL

Địa chỉ truy cập

Phạm vi cung cấp

Hình thức cung cấp

1

Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks Collection

https://portal.igpublish.com/iglibrary/

http://hatlib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/igmo.jpg

– 6.000 sách điện tử, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2015 đến năm 2020 bởi 20 nhà xuất bản quốc tế

– Bản quyền truy cập cho 45 trường thành viên(theo phụ lục đính kèm)

 

 

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của trường UHL

2

Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks Collection

https://link.springer.com/

http://hatlib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/hatlib7.png

 

 4.178 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2013 đến 2019

– Bản quyền truy cập cho 36 trường thành viên (theo phụ lục đính kèm)

– Truy cập từ xa được thiết lập cho từng tài khoản cá nhân được thực hiện dựa trên địa chỉ email sử dụng domain/ tên miền của đơn vị. (@hueuni.edu.vn)

 

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của trường UHL

3

Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử quốc tế Sciencedirect

https://www.sciencedirect.com/

http://hatlib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/sciencedirectmo.jpg

Các tạp chí về các chủ đề sau:

– Kế toán, tài chính, kinh tế

– Quản trị kinh doanh, quản lý chiến lược

– Giáo dục, y tế, kỹ thuật

– Môi trường, du lịch, khách sạn, sự kiện

– Chính trị, văn hóa, nghệ thuật, tâm lý

– Tội phạm, tư pháp, hình sự

 

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của trường UHL

4

Cơ sở dữ liệu sách điện tử cơ bản ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection

     https://www.sciencedirect.com/ http://hatlib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/emeralddung.png

– 571 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2017 trở về trước

Truy cập từ xa: Việc thiết lập tài khoản truy cập từ xa được thực hiện dựa trên domain/ tên miền email của đơn vị. (@hueuni.edu.vn). Bạn đọc sử dụng email có những tên miền này có thể tự đăng ký và

 

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của trường UHL

5

Cơ sở dữ liệu sách điện tử cơ bản ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection

        https://journals.sagepub.com/

http://hatlib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/sciencedirectmo.jpg

– Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021 – 2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999

– Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021 – 2022

 

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của trường UHL

6

Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp chí

      https://www.emerald.com/insight/

http://hatlib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/emeralddung.png

 Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021 – 2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994

– Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021 – 2022

Theo thông báo về việc kích hoạt hình thức truy cập từ xa với cơ sở dữ liệu tạp chí Emerald e-Journals Collection cho các Trường thành viên trong giai đoạn dịch bệnh, chúng tôi xin gửi đến Thư viện Trường Du lịch, Đại học Huế thông tin về mã tạo tài khoản truy cập từ xa như sau:

 

 

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của trường UHL

7

Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam

      http://lhtv.vista.vn/

http://hatlib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/hatlib11.png

Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam

STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của trường UHL

8

KQNC – Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu

      http://lhtv.vista.vn/

http://hatlib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/hatlib11.png

KQNC – Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu

KQNC là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Trong cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của trường UHL

9

Proquest Central

           http://lhtv.vista.vn/

http://hatlib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/hatlib11.png

                  click vào mụ

                  Proquest Central

 

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế – kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của trường UHL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc của Thư viện Trường Đại học Hạ Long  tham khảo tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu, Thư viện giới thiệu một số CSDL điện tử  của thư viện hỗ trợ bạn đọc truy cập từ xa theo danh mục trên đây .

Ngoài ra thầy cô cần tham khảo các công bố về Khoa học công nghệ truy cập đường link:  https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

                                    Trung tâm Thông tin Thư viện và Giao lưu Văn hoá Việt Nhật trân trọng giới thiệu tới thầy cô và bạn đọc!