Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 K106TH
    Nhan đề: 유네스코 세계문화유산 서원생태문화기행 : 중국과 한국 서원의 생태문화 /
DDC 495.782
Tác giả CN 강판권
Tác giả CN Kang Pan-kwon
Nhan đề 유네스코 세계문화유산 서원생태문화기행 : 중국과 한국 서원의 생태문화 / 강판권
Nhan đề Tham quan Văn hóa Sinh thái Seowon, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận: Văn hóa Sinh thái của lớp học nho giáo Trung Quốc và Hàn Quốc
Thông tin xuất bản 계명대학교출판부, 2020
Mô tả vật lý 293tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117207
00000000nam#a2200000ui#4500
00120866
00212
0047A4E6063-E473-4CB7-82F4-1FE24D36FF4C
005202107131051
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9791189468941
039|y20210713105544|ztrannhien
082 |a495.782|bK106TH
100 |a강판권
100|aKang Pan-kwon
245 |a유네스코 세계문화유산 서원생태문화기행 : 중국과 한국 서원의 생태문화 / |c강판권
245|aTham quan Văn hóa Sinh thái Seowon, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận: Văn hóa Sinh thái của lớp học nho giáo Trung Quốc và Hàn Quốc
260 |b계명대학교출판부, |c2020
300|a293tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117207
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117207 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 K106TH Sách tham khảo 1