Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 551 NG527Đ
    Nhan đề: Động đất và các biện pháp phòng tránh /
DDC 551
Tác giả CN Nguyễn Chí Trung
Nhan đề Động đất và các biện pháp phòng tránh / Nguyễn Chí Trung
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 148tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt Trình bày về nguyên nhân, nguồn gốc động đất. Chấn tiêu, chấn tâm, sóng địa chấn và cấu trúc bên trong của Trái Đất. Cường độ độ lớn và năng lượng giải phóng của trận động đất. Ảnh hưởng của động đất đối với công trình và một số biện pháp phòng chống
Từ khóa tự do Động đất
Từ khóa tự do Phòng chống
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(3): 2122326-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00122804
00212
004069EE611-B296-49B8-94E5-74ACFBB539B4
005202404051523
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048275846
039|y20240405152305|zphamhuong
082 |a551|bNG527Đ
100 |aNguyễn Chí Trung
245 |aĐộng đất và các biện pháp phòng tránh / |cNguyễn Chí Trung
260 |aH. : |bXây dựng, |c2023
300 |a148tr. : |bminh họa ; |c21cm
520 |aTrình bày về nguyên nhân, nguồn gốc động đất. Chấn tiêu, chấn tâm, sóng địa chấn và cấu trúc bên trong của Trái Đất. Cường độ độ lớn và năng lượng giải phóng của trận động đất. Ảnh hưởng của động đất đối với công trình và một số biện pháp phòng chống
653 |aĐộng đất
653 |aPhòng chống
690 |aKhoa học tự nhiên
691 |aKhoa học trái đất
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(3): 2122326-8
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/85.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122326 Kho đọc số 1 tầng 1 551 NG527Đ Sách tham khảo 1
2 2122327 Kho đọc số 1 tầng 1 551 NG527Đ Sách tham khảo 2
3 2122328 Kho đọc số 1 tầng 1 551 NG527Đ Sách tham khảo 3