Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.83 L250T
    Nhan đề: Tự nhiên - xã hội và phương pháp dạy học tự nhiên - xã hội: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm /.
DDC 372.83
Tác giả CN Lê Văn Trưởng
Nhan đề Tự nhiên - xã hội và phương pháp dạy học tự nhiên - xã hội: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm /. T.2 / Lê Văn Trưởng, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Song Hoan, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Kim Tiến, Nguyễn Quốc Tuấn,
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 224tr. ; 29cm
Tóm tắt Cung cấp bổ sung cho các giáo viên tiểu học lượng kiến thức về tự nhiên và xã hội cũng như phương pháp giảng dạy các môn tự nhiên và xã hội: sinh học, lịch sử, địa lý, khoa học...
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Tự nhiên
Từ khóa tự do Xã hội
Môn học Đào tạo giáo viên
Tác giả(bs) CN Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Song Hoan, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Kim Tiến, Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2100108-12
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(111): 1103559-625, 1104139, 1151431, 1152713, 1152975-3015
00000000nam#a2200000ui#4500
00151
00211
004B45B325F-39AF-4CBA-9191-9675E138021E
005202107071026
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210707102619|bphamhuong|c20210426152422|dphamhuong|y20130816162154|zngocanh
082 |a372.83 |bL250T
100 |aLê Văn Trưởng
245 |aTự nhiên - xã hội và phương pháp dạy học tự nhiên - xã hội: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm /. |pT.2 / |cLê Văn Trưởng, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Song Hoan, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Kim Tiến, Nguyễn Quốc Tuấn,
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2007
300 |a224tr. ; |c29cm
520 |aCung cấp bổ sung cho các giáo viên tiểu học lượng kiến thức về tự nhiên và xã hội cũng như phương pháp giảng dạy các môn tự nhiên và xã hội: sinh học, lịch sử, địa lý, khoa học...
653 |aTiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTự nhiên
653|aXã hội
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Tiểu học
692|aTự nhiên và xã hội
700 |aHoàng Thanh Hải, Nguyễn Song Hoan, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Kim Tiến, Nguyễn Quốc Tuấn
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2100108-12
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(111): 1103559-625, 1104139, 1151431, 1152713, 1152975-3015
890|a116|b91|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2100108 Kho đọc số 1 tầng 2 372.83 L250T Sách tham khảo 1
2 2100109 Kho đọc số 1 tầng 2 372.83 L250T Sách tham khảo 2
3 2100110 Kho đọc số 1 tầng 2 372.83 L250T Sách tham khảo 3
4 2100111 Kho đọc số 1 tầng 2 372.83 L250T Sách tham khảo 4
5 2100112 Kho đọc số 1 tầng 2 372.83 L250T Sách tham khảo 5
6 1103559 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.83 L250T Sách giáo trình 6
7 1103560 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.83 L250T Sách giáo trình 7
8 1103561 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.83 L250T Sách giáo trình 8
9 1103562 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.83 L250T Sách giáo trình 9
10 1103563 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.83 L250T Sách giáo trình 10