Thông tin tài liệu
DDC 700
DDC
Tác giả CN Đặng Kiều Hưng
Nhan đề Ký họa màu : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Năng khiếu Hội họa / Đặng Kiều Hưng
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 73tr. ; A4
Tóm tắt Ký họa dáng người. Ký họa góc cảnh. Ký họa nhóm người
Từ khóa tự do Ký họa
Từ khóa tự do Hội họa
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400091
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/1.%20K%C3%BD%20h%E1%BB%8Da%20m%C3%A0u%20-%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Ki%E1%BB%81u%20H%C6%B0ng.pdf
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121686
002130
004C0B8AA4A-21EC-4DEA-AF2E-B7F4EB2ADDBF
005202211301548
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221130154854|bphamhuong|y20220928091256|ztrannhien
082 |a700
082|bĐ116K
100|aĐặng Kiều Hưng
245 |aKý họa màu : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Năng khiếu Hội họa / |cĐặng Kiều Hưng
260 |c2022
300 |a73tr. ; |cA4
520 |aKý họa dáng người. Ký họa góc cảnh. Ký họa nhóm người
653 |aKý họa
653 |aHội họa
690 |aNghệ thuật
691|aMỹ thuật
692|aHội họa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400091
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/1.%20K%C3%BD%20h%E1%BB%8Da%20m%C3%A0u%20-%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Ki%E1%BB%81u%20H%C6%B0ng.pdf
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400091 Kho đọc số 4 tâng 1 700 Tài liệu lưu hành nội bộ 1